Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Phú Hòa, Phú Yên
 • Nguyễn Thị Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thiên Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   02573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   02573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Phùng Thị Min
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0573890618
  • Email:
   hoaan.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn